Překlady, lokalizace a tlumočení

Překlady

Přeložíme:

Nabízíme:

Přehled našich běžných služeb:

Poskytujeme překlady do následujících jazyků:

albánština

dánština

korejština

nizozemština

slovenština

arabština

estonština

latina

norština

srbština

angličtina

finština

litevština

polština

španělština

arménština

francouzština

lotyština

portugalština

švédština

baskičtina

hebrejština

maďarština

rumunština

thajština

bulharština

italština

makedonština

ruština

turečtina

chorvatština

japonština

mongolština

řečtina

ukrajinština

čínština

katalánština

němčina

slovenština

vietnamština

Texty a materiály k překladu nám můžete předat:

Platba za překlady probíhá až po vyhotovení překladu.

Pokud je překlad většího rozsahu, můžeme Vám účtovat zálohovou platbu.

K překladům doporučujeme i korekturu

Korektura základní - korektura obsahuje kontrolu kvality textu, srozumitelnost, gramatiku, úplnost, grafickou úpravu a odstraňuje drobné chyby nebo překlepy.

Korektura odborná – korektura obsahuje kontrolu odborné terminologie a správnost použití speciálních výrazů pro daný obor. Překlad je připraven pro běžné pracovní použití nikoliv pro tisk.

Korektura stylistická – korektura přizpůsobuje a sjednocuje styl vyjadřování, upravuje pořadí a volbu slov, srozumitelnost a čtivost.

Korektura předtisková – korektura pro tisk nebo publikování na webu - odstranění typografických chyb.

Tlumočení

Simultánní tlumočení jevyužíváno na mezinárodních kongresech - řečníci hovoří svým či schváleným jednacím jazykem a tlumočníci simultánně tlumočí do dalšího jednacího jazyka, příp. jazyků tak, aby si každý z účastníků mohl vybrat jazyk, který mu nejlíp vyhovuje. Provádí se v tlumočnických kabinách, které jsou součástí používané tlumočnické techniky.

Konsekutivní tlumočení neboli tlumočení následné probíhá po úsecích, v nichž se řečník střídá s tlumočníkem. Při delších úsecích si tlumočník píše poznámky. Tento typ tlumočení nevyžaduje tlumočnickou techniku.

Lokalizace textů a webových stránek

Lokalizace je zvláštním druhem překladatelské služby, která se vyznačuje přidanou hodnotou ve formě převedení obsahu i formy textu do podoby, která je bezezbytku srozumitelná uživateli v prostředí cílového jazyka, pečlivě zohledňuje rozdíly a odlišnosti, které jsou charakteristické pro cílové jazykové prostředí.

Typickým příkladem lokalizace jsou například reklamní texty, slogany apod., u nichž mnohem více než na věrnosti záleží na dosažení stejného efektu, který tyto texty mají ve výchozím jazyce.

Mezi lokalizace dále řadíme například překlady některých návodů jako součásti webových stránek, obchodních a záručních podmínek, překlady smluv a dalších právních textů.

Lokalizací také procházejí dokumenty, v nichž se operuje s pojmy vlastními danému jazykovému prostředí, které je třeba převést na jejich ekvivalenty běžné v prostředí cílového jazyka.


ПЕРЕВОДЫ ПИСЬМЕННЫЕ И УСТНЫЕ

Переводы письменные

Мы оказываем следующие услуги:

Предлагаем услуги по переводу на следующие языки:

албанский

голландский

корейский

польский

турецкий

английский

греческий

латынь

португальский

украинский

арабский

датский

латышский

румынский

французский

армянский

иврит

литовский

русский

финский

баскский

испанский

македонский

сербский

хорватский

болгарский

итальянский

монгольский

словацкий

шведский

венгерский

каталанский

немецкий

словинский

эстонский

вьетнамский

китайский

норвежский

тайский

японский

Тексты и материалы к переводу можете нам передать:

 

Оплата за переводы производится после изготовления документа.

В случае перевода документа большого объема, оставляем за собой право выставить счёт на аванс.

Рекомендуем также корректуру и редактирование переводов

Корректура общая - проверка качества текста: понятность, вразумительность, грамматика, графическая коррекция, одстранение лёгких ошибок, описок.

Редактирование специальное проверка правильности использования специализированной лексики, терминологии. Перевод подготовлен для рабочего использования, ни в коем случае для печати.

Редактирование стилистическоепроверка соответствия стиля перевода отраслевой направленности документа, стилистической правильности изложения, выбора и порядка слов в предложении, ясность, удобочитаемость.

Корректура для печати - правка, подготовка документа к печати или публикованию на веб сайте - устранение типографических ошибок.

Устные переводы

Синхронный перевод применяется на международных конференциях, конгрессах — выступление проходит на родном языке оратора или на согласованном языке мероприятия, а переводчик синхронне, без задержки переводит речь на другой язык или языки, чтобы каждый участник мог выбрать наиболее подходящий язык. Выполняется с применением специального оборудования в кабинках для синхронного перевода.

Последовательный перевод выполняется после того, как оратор перестал говорить, закончив всю речь или часть её. Говорящий периодически делает в речи паузы, необходимые переводчику для перевода сказанного. Если период речи оратора очень длительный по времени, переводчик делает заметки. При таком переводе не требуется специальное техническое оснащение. 

img
On-line poptávka

Přihlašte se k odběru novinek z našeho blogu

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím