Odborné jazykové workshopy

Jazykové workshopy realizujeme nejenom pro firmy, ale také pro také je vypisujeme pro jednotlivce z řad veřejnosti. Workshopy se realizují podle přání klientů každý všední den i o víkendech. Procvičíte si tak reakce v mnoha situacích, lektoři mají pro Vás připravenu novou slovní zásobu a naučíte se nové dovednosti od našich certifikovaných lektorů.

Workshopy realizujeme ve třech základních modulech:

  1. Jednodenní workshop – časová dotace 8 x 45min
  2. Třídenní workshop – časová dotace 3 x 45min, doporučujeme si rozdělit napřiklad v rozmezí 2 nebo 3 týdnů.
  3. Rozsah podle přání klienta – časovou jednotkou je vzdělávací den 8 x 45min nebo vzdělávací půlden 4 x 45min, harmonogram zajištuje metodik dopředu s klientem

Přesný harmonogram Vašeho workshopu Vám uděláme také rádi na míru po dohodě s našimi metodiky. (pan Knot, pan Puškáš vizte kontakty). Workshopy považujeme my, ale také celá řada na zaměstnavatelů – nyní místo pro nahlédnutí do referencí - za efektivní benefit pro zaměstnance, zejména v letních měsících.

Tyto workshopy pořádáme v našich učebnách Brno, Uherské Hradiště, Zlín nebo v poměrně zajímavých výjezdových lokalitách – Karlov pod Pradědem, Šumava, Olomouc. Pořádáme také workshopy v zahraniční – Maďarsko, Slovensko, Velká Británie a Rakousko. Další destinace můžeme narozvrhovat na přání.

Workshop pro vyjednávání

Třídenní workshop v cizím jazyce, který je určen Všem projektovým manažerům, vedoucím týmů, specialistům či výkonným pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti jednání s partnery. Workshop může být zacílen podle přání klienta na jednotlivou oblast. Naučíte se, jak reagovat v obtížných a specifických podmínkách. Naučíte se postupy zvyšující pravděpodobnost, že dospějete k výhodnější dohodě se zahraničními partnery nebo s Vaší mateřskou zahraniční společností.

Tento třídenní workshop jsme schopni po odsouhlasení studijního plánu s klientem realizovat v požadovaném rozsahu.

Minimální rozsah je 8 x 45 min, tedy jeden výukový den.

Workshop pro náborové pracovníky HR

Odborný kurz v angličtině němčině nebo ruštině, který je určen manažerům všech úrovní řízení a pracovníkům personálních útvarů odpovídajícím za výběr zaměstnanců. Kurz Vás naučí, jak v cizím jazyce vést strukturované rozhovory zaměřené na získání informací o schopnostech a kompetencích důležitých pro obsazovanou pozici, jak vést rozhovor - navázání kontaktu, obsah schůzky, získávání informací, poskytování informací a také inzerování volného pracovního místa v angličtině, němčině a ruštině.

Tento třídenní workshop jsme schopni po odsouhlasení studijního plánu s klientem realizovat v požadovaném rozsahu.

Minimální rozsah je 8 x 45 min, tedy jeden výukový den.

Workshop pro energetiku

Tento workshop je určen především pro technické ředitele, vedoucí výroby, podnikové energetiky, poradce v oblasti energetiky, techniky a procesní inženýry, ale i pro stavební inženýry, architekty, ekonomické poradce a další. Absolvent kurzu se naučí specifickou slovní zásobu, specifické fráze a obraty. bude schopen pohovořit na téma: nákup a obchod s energiemi, uzavírání smluv, financování projektů atd. Zakončeno certifikátem o absolvování.

Tento třídenní workshop jsme schopni po odsouhlasení studijního plánu s klientem realizovat v požadovaném rozsahu.

Minimální rozsah je 8 x 45 min, tedy jeden výukový den.

Workshop před služební cestou

Připraví Vás na zvládání problémů spojených se služebními cestami. Dokážete si tak sami zařídit na cestách, co budete potřebovat – od rezervace, odbavení, využívání speciálních služeb po spoustu dalších praktických záležitostí. To vše nabízíme v angličtině, ruštině, polštině a němčině.

Tento třídenní workshop jsme schopni po odsouhlasení studijního plánu s klientem realizovat v požadovaném rozsahu.

Minimální rozsah je 24 x 45 min, tedy tři dny.

Workshop telefonování v cizím jazyce

Tento workshop je hojně poptávaný call-centry a společnostmi s velkými klientskými centry a obchodními odděleními. Pro telefonování, jak z pohledu volajícího, tak z pohledu volaného. Zaměří se na problémy se spojením, čtení telefonních čísel, emailové adresy, hláskování. Absolventi workshopu budou schopni domluvit si schůzku, vyjednávat, řešit stížnosti apod. Vyzkouší si modelové rozhovory a pomocí reálných audio nahrávek si procvičí i porozumění telefonické konverzace. Běžně realizujeme angličtinu, němčinu a ruštinu.

Tento třídenní workshop jsme schopni po odsouhlasení studijního plánu s klientem realizovat v požadovaném rozsahu.

Minimální rozsah je 24 x 45 min, tedy tři dny.

Workshop firemní korespondence

Workshop v angličtině, němčině nebo ruštině, který je určen asistentům – stejně tak mužům na těchto pozicích, administrativním pracovníkům , pracovníkům obchodních oddělení, živnostníkům a majitelům menších firem, kteří si svou agendu vyřizují samostatně. Dále je určen všem, kteří píší dopisy a e-maily, sestavují texty letáků, pozvánek, návodů, programů apod. Setkání zahrnují témata jako: specifika úprav písemností obchodní korespondence – poptávka, nabídka, objednávka, fakturace, platby, reklamace a stížnosti. Ruština, angličtina, němčina, čínština, polština.

Doporučená časová dotace kurzu je 1 x 90 min týdně nebo intenzivně 2 x 90min týdně.

Minimální rozsah je 24 x 45 min, tedy tři dny.

Workshop právního jazyka

Specializovaný kurz právnické terminologie, který je zaměřen na procvičení komunikačních dovedností ve světě práva a použití právnické angličtiny v praxi. Výuka je speciálně koncipována tak, abyste se seznámili se slovní zásobou a gramatickými strukturami potřebnými pro každé témaMezi témata jazykové kurzu patří kariéra právníka, smluvní, trestní a obchodní právo; občanskoprávní delikty; právo obchodních společností; právo k nemovitostem; mezinárodní právo; srovnávací právo či soudní spory a rozhodčí řízení. Kurz pouze v angličtině s lektorem s právním vzděláním – rodilý mluvčí nebo český lektor. Možnost realizace i po skypu – tudíž kdekoliv.

Minimální rozsah je 24 x 45 min, tedy tři dny.

Workshop finančního jazyka

Kurz pro všechny, kteří se připravují na pracovní dráhu v oblasti obchodu a financí, a také pro ty, kteří v této oblasti již pracují a chtějí si daném směru zdokonalit svůj jazykový projev. Kurz Vás naučí efektivně využívat slovní zásobu a frazeologii v oblasti finančnictví a bankovnictví,ekonomické termíny, prezentace, obchodní dovednosti, jednání s klienty, komunikační dovednosti, e-mailing a telefonování, vedení a účast na poradách, projektové řízení, služby a produkty, řízení a nakládání s dokumentací, péče o klienty. Nabízíme angličtinu a němčinu, nejpoptávanějším kurzem je však ruština v ultimátní kvalitě.

Tento třídenní workshop jsme schopni po odsouhlasení studijního plánu s klientem realizovat v požadovaném rozsahu.

Minimální rozsah je 8 x 45 min, tedy jeden výukový den.

Workshop pro IT

Jedná se o specializovaný kurz pro IT pracovníky zaměřený na praktické poznatky z oblasti IT, které jsou nutné v každodenní praxi – programování, orientace v návodech a manuálech , komunikace s klientem, sociální sítě, multimédia, vývoj a novinky v IT oblasti . Dále je výuka zaměřena na popis procesů a produktů, prezentaci technologií, zařízení a jejich součástí, popis teoretických úkolů a jejich řešení. Ruština, angličtina, němčina, čínština, polština.

Tento třídenní workshop jsme schopni po odsouhlasení studijního plánu s klientem realizovat v požadovaném rozsahu.

Minimální rozsah je 8 x 45 min, tedy jeden výukový den.

Workshop pro plastikářský průmysl

Tento typ odborného jazykového kurzu realizujeme nejčastěji v angličtině nebo němčině nebo ruštině, ale jsme schopni ho zajistit také v další jazycích. Toto téma realizujeme jako dlouhodobý jazykový kurz i jako krátkodobý workshop pro technology v plastikářském průmyslu, kteří potřebují prezentovat produkt svojí firmy zákazníkovi popřípadě se prezentovat po telefonu. Velký zřetel je kladen na zachování firemního pojmosloví, které vytváří obraz firmy u zákazníka. Zaměříme se na schopnost prezentovat nové i stávající produkty a vysvětlit jeho funkci. Ukážeme Vám, jak dobře se prodává produkt, který má patřičné jméno.Ruština, angličtina, němčina, čínština, polština.

Tento třídenní workshop jsme schopni po odsouhlasení studijního plánu s klientem realizovat v požadovaném rozsahu.

Minimální rozsah je 8 x 45 min, tedy jeden výukový den.

Workshop pro strojní průmysl

Tento typ odborného jazykového workshopu realizujeme nejčastěji v angličtině nebo němčině nebo ruštině, ale jsme schopni ho zajistit také v další jazycích. Odborný jazyk ve všech oborech je velice rozdílný od jazyka mluveného. Naši studenti čelí většinou několika základním problémům. Technickou terminologii pasivně znají a pokoušejí se jí instinktivně používat, v druhém případě terminologii neznají a mají potřebu se s ní seznámit. Ve spolupráci se zadavatelem vypracováváme metodický plán a cílenou slovní zásobu, kterou následně učíme. Pomáháme našim studentům překlenout jejich pasivní znalost, aby se dopracovali k odborně vyznívající a věcné řeči. Ruština, angličtina, němčina, čínština, polština.

Tento třídenní workshop jsme schopni po odsouhlasení studijního plánu s klientem realizovat v požadovaném rozsahu.

Minimální rozsah je 8 x 45 min, tedy jeden výukový den.

Workshop pro obchodníky

Tento typ odborného jazykového workshopu realizujeme nejčastěji v angličtině nebo němčině nebo ruštině, ale jsme schopni ho zajistit také v další jazycích. Nejlepší obchodní styk je ten dlouhodobý, proto musí být sales manager dobře vybaven nejméně ve dvou ohledech. Za prvé, je více než vhodné oslnit působivým úvodním telefonátem či formalitami nabytým emailem. Za druhé, by měl obchodní zástupce oplývat již méně formálním jazykem pro navázání bližšího vztahu se stabilním klientem. Co se praktických dovedností týče, je v tomto kurzu samozřejmostí nácvik domlouvání první schůzky, ale i trénink efektivní prezentace, srovnávání vlastností a představení výhod nabízených produktů. Ruština, angličtina, němčina, čínština, polština.

Tento třídenní workshop jsme schopni po odsouhlasení studijního plánu s klientem realizovat v požadovaném rozsahu.

Minimální rozsah je 8 x 45 min, tedy jeden výukový den.

Odborný jazyk pro Vaši práci

Tento typ odborného jazykového workshopu realizujeme nejčastěji v angličtině nebo němčině nebo ruštině, ale jsme schopni ho zajistit také v další jazycích. Tento typ jazykové kurzu na míru sestavuje náš metodik na schůzce s klientem a přizpůsobí jej přesně Vašim potřebám. Do výuky je možno zapojit také Vaši firemní materiály a prezentace. Ctíme důvěrnost a mnohdy se smluvně zavazujeme ctít soukromí Vašich firemních informací. Jsme schopni touto formou realizovat různé, projekty. Pokud potřebujete schopného anglicky mluvícího profesionála k ruce nebo se potřebujete připravit na specifický pohovor, dohodněte si schůzku s našim metodikem. Ruština, angličtina, němčina, čínština, polština.

Tento třídenní workshop jsme schopni po odsouhlasení studijního plánu s klientem realizovat v požadovaném rozsahu.

Minimální rozsah je 8 x 45 min, tedy jeden výukový den.

img
On-line poptávka

Přihlašte se k odběru novinek z našeho blogu

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím