Firemní kurzy

Jsme progresivní jazyková škola, která je založena na přímosti komunikace mezi klientem, lektory a vedením jazykové školy. Pokud chcete s firemním vzděláváním začít nebo pokračovat, udělejte to s profesionály. Patříme dlouhodobě ke špičce firemního vzdělávání.

Naším předním cílem je spokojenost klientů, ať firemních nebo soukromých. K tomu se snažíme přispět jednoduchostí a přehledností našeho systému vzdělávání a dobrou komunikací s klientem.

Kromě kurzů zaměřených na obecný jazyk nabízíme i řadu kurzů a workshopů orientovaných na obchodní angličtinu, IT, telekomunikaci.

Dále jsme se mohli na základě spolupráce s našimi stávajícími klienty specializovat na různá průmyslová odvětví, například plastikářský průmysl, stavebnictví a strojní průmysl.

Jako odborníci pracující na jednoduché platformě se zaručujeme za efektivitu vynaložených prostředků. K přehledu o prostředcích i studentech slouží dlouhodobé monitorování docházky a pokroku studentů.

 

Kurzy pro prezentace

Kurz je zaměřený na získání schopnosti prezentace v angličtině zahraničním partnerům. Strategie jak vzbudit pozornost a zájem, důležitost neverbální komunikace, osvojení si dovedností a taktik vedoucích k úspěšné prezentaci, vzbuzení zájmu a udržení pozornosti. Pomůže Vám rovněž posílit kompetence manažerů a podnikatelů. Asertivita, lepší zvládnutí konfliktních situací, ovládání e-mailové či telefonické komunikace a především dobrá prezentace sebe sama. Kurzy komunikačních a prezentačních dovedností v cizím jazyce zajistí, že budete lépe působit na své okolí a dopracujete se k vytyčenému cíli v cizím jazyce.

Doporučená časová dotace kurzu je 1 x 90 min týdně nebo intenzivně 2 x 90min týdně.

Kurzy jsou realizovány na základě poptávky v sídle Vaší společnosti nebo v prostorách Trend Language Solutions ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo Brně.

Při větším počtu zájemců realizujeme také jako kurz pro veřejnost.

Reference: Lindab, RWE, SPUR

 

Kurzy pro vyjednávání

Kurz v cizím jazyce, který je určen Všem projektovým manažerům, vedoucím týmů, specialistům či výkonným pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti jednání s partnery. Kurz je zacílen na vyjednávání v situacích nepřímého vedení a ve vztazích, flexibilní postoje v jednání s různými partnery, fáze vyjednávacího procesu krok za krokem a jejich pečlivou přípravu. Naučíte se, jak reagovat v obtížných a specifických podmínkách. Naučíte se postupy zvyšující pravděpodobnost, že dospějete k výhodnější dohodě se zahraničními partnery nebo s Vaší mateřskou zahraniční společností.

Doporučená časová dotace kurzu je 1 x 90 min týdně nebo intenzivně 2 x 90min týdně.

Kurzy jsou realizovány na základě poptávky v sídle Vaší společnosti nebo v prostorách Trend Language Solutions ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo Brně.

Při větším počtu zájemců realizujeme také jako kurz pro veřejnost.

Reference: FORM, AG Transport, 5M

 

Kurzy pro náborové pracovníky HR

Odborný kurz v angličtině němčině nebo ruštině, který je určen manažerům všech úrovní řízení a pracovníkům personálních útvarů odpovídajícím za výběr zaměstnanců. Kurz Vás naučí, jak v cizím jazyce vést strukturované rozhovory zaměřené na získání informací o schopnostech a kompetencích důležitých pro obsazovanou pozici, jak vést rozhovor - navázání kontaktu, obsah schůzky, získávání informací, poskytování informací a také inzerování volného pracovního místa v angličtině, němčině a ruštině.

Doporučená časová dotace kurzu je 1 x 90 min týdně nebo intenzivně 2 x 90min týdně.

Kurzy jsou realizovány na základě poptávky v sídle Vaší společnosti nebo v prostorách Trend Language Solutions ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo Brně.

Při větším počtu zájemců realizujeme také jako kurz pro veřejnost.

Reference: 5M, Axiom Provis, SPUR

 

Kurzy pro energetiku

Kurz cizího jazyka, který je určen především pro technické ředitele, vedoucí výroby, podnikové energetiky, poradce v oblasti energetiky, techniky a procesní inženýry, ale i pro stavební inženýry, architekty, ekonomické poradce a další. Absolvent kurzu se naučí specifickou slovní zásobu, specifické fráze a obraty. bude schopen pohovořit na téma: nákup a obchod s energiemi, uzavírání smluv, financování projektů atd.

Doporučená časová dotace kurzu je 1 x 90 min týdně nebo intenzivně 2 x 90min týdně.

Obrázek zde slouží také jako reference, podobné kurzy realizujeme například pro RWE.

Kurzy jsou realizovány na základě poptávky v sídle Vaší společnosti nebo v prostorách Trend Language Solutions ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo Brně.

Při větším počtu zájemců realizujeme také jako kurz pro veřejnost.

Reference: RWE, EZH - Brno

 

Kurz: jazyk na služební cestu

Kurz v cizím jazyce, který Vás připraví na zvládání problémů spojených se služebními cestami. Dokážete si tak sami zařídit na cestách, co budete potřebovat – od rezervace, odbavení, využívání speciálních služeb po spoustu dalších praktických záležitostí. To vše nabízíme v angličtině, ruštině, polštině a němčině. Jde o nejčastěji poptávanou variantu kurzu pro veřejnost, také kurzu pro malé a střední firmy.

Doporučená časová dotace kurzu je 1 x 90 min týdně nebo intenzivně 2 x 90min týdně.

Kurzy jsou realizovány na základě poptávky v sídle Vaší společnosti nebo v prostorách Trend Language Solutions ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo Brně.

Při větším počtu zájemců realizujeme také jako kurz pro veřejnost.

Reference: Plastikářský Klastr, veřejnostní kurzy pro Mitas, Ponast

 

Kurz telefonování

Kurz , který se zaměří na užitečné vazby a spojení pro telefonování, jak z pohledu volajícího, tak z pohledu volaného.

Doporučená časová dotace kurzu je 1 x 90 min týdně nebo intenzivně 2 x 90min týdně.ého. Zaměří se na problémy se spojením, čtení telefonních čísel, emailové adresy, hláskování. Absolventi kurzu budou schopni domluvit si schůzku, vyjednávat, řešit stížnosti apod. Vyzkouší si modelové rozhovory a pomocí reálných audio nahrávek si procvičí i porozumění telefonické konverzace. Běžně realizujeme angličtinu, němčinu a ruštinu.

Kurzy jsou realizovány na základě poptávky v sídle Vaší společnosti nebo v prostorách Trend Language Solutions ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo Brně.

Při větším počtu zájemců realizujeme také jako kurz pro veřejnost.

Reference: Form, Nipeko, Unikov

 

Kurz firemní korespondence

Kurz v angličtině, němčině nebo ruštině, který je určen asistentům, administrativním pracovníkům , pracovníkům obchodních oddělení, živnostníkům a majitelům menších firem, kteří si svou agendu vyřizují samostatně. Dále je určen všem, kteří píší dopisy
a e-maily, sestavují texty letáků, pozvánek, návodů, programů apod. Kurz zahrnuje témata jako: specifika úprav písemností obchodní korespondence – poptávka, nabídka, objednávka, fakturace, platby, reklamace a stížnosti. K dispozici je ruština, angličtina, němčina, čínština, polština.
 
Doporučená časová dotace kurzu je 1 x 90 min týdně nebo intenzivně 2 x 90min týdně.
 
Kurzy jsou realizovány na základě poptávky v sídle Vaší společnosti nebo v prostorách Trend Language Solutions ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo Brně.

Při větším počtu zájemců realizujeme také jako kurz pro veřejnost.

Reference: Compuplast, Nikomat, Nerezové Materiály

 

Kurzy právního jazyka

Specializovaný kurz právnické terminologie, který je zaměřen na procvičení komunikačních dovedností ve světě práva a použití právnické angličtiny v praxi. Výuka je speciálně koncipována tak, abyste se seznámili se slovní zásobou a gramatickými strukturami potřebnými pro každé téma. Mezi témata jazykové kurzu patří kariéra právníka, smluvní, trestní a obchodní právo; občanskoprávní delikty; právo obchodních společností; právo k nemovitostem; mezinárodní právo; srovnávací právo či soudní spory a rozhodčí řízení. Kurz pouze v angličtině s lektorem s právním vzděláním – rodilý mluvčí nebo český lektor. Možnost realizace i po skypu – tudíž kdekoliv.

Doporučená časová dotace kurzu je 1 x 90 min týdně nebo intenzivně 2 x 90min týdně.

Kurzy jsou realizovány na základě poptávky v sídle Vaší společnosti nebo v prostorách Trend Language Solutions ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo Brně.

Při větším počtu zájemců realizujeme také jako kurz pro veřejnost.

Reference: Plastikářský klastr, kurzy pro veřejnost

 

Kurzy finančního jazyka

Kurz pro všechny, kteří se připravují na pracovní dráhu v oblasti obchodu a financí, a také pro ty, kteří v této oblasti již pracují a chtějí si v daném směru zdokonalit svůj jazykový projev. Kurz Vás naučí efektivně využívat slovní zásobu a frazeologii v oblasti finančnictví a bankovnictví, ekonomické termíny, prezentace, obchodní dovednosti, jednání s klienty, komunikační dovednosti, e-mailing a telefonování, vedení a účast na poradách, projektové řízení, služby a produkty, řízení a nakládání s dokumentací, péče o klienty. Nabízíme angličtinu a němčinu, nejpoptávanějším kurzem je však ruština v ultimátní kvalitě.

Kurzy jsou realizovány na základě poptávky v sídle Vaší společnosti nebo v prostorách Trend Language Solutions ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo Brně.

Při větším počtu zájemců realizujeme také jako kurz pro veřejnost.

Reference: RWE, Cab Minerals, Nipeko

 

Kurzy pro IT

Jedná se o specializovaný kurz pro IT pracovníky zaměřený na praktické poznatky z oblasti IT, které jsou nutné v každodenní praxi – programování, orientace v návodech a manuálech , komunikace s klientem, sociální sítě, multimédia, vývoj a novinky v IT oblasti . Dále je výuka zaměřena na popis procesů a produktů, prezentaci technologií, zařízení a jejich součástí, popis teoretických úkolů a jejich řešení. Ruština, angličtina, němčina, čínština, polština.

Doporučená časová dotace kurzu je 1 x 90 min týdně nebo intenzivně 2 x 90min týdně.

Kurzy jsou realizovány na základě poptávky v sídle Vaší společnosti nebo v prostorách Trend Language Solutions ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo Brně.

Při větším počtu zájemců realizujeme také jako kurz pro veřejnost.

Reference: kurzy pro veřejnost, MP-TECH

 

Kurzy pro plastikářský průmysl

Tento typ odborného jazykového kurzu vyučujeme nejčastěji v angličtině, němčině nebo ruštině, ale jsme schopni ho zajistit také v další jazycích. Toto téma realizujeme jako dlouhodobý jazykový kurz i jako krátkodobý workshop pro technology v plastikářském průmyslu, kteří potřebují prezentovat produkt svojí firmy zákazníkovi popřípadě se prezentovat po telefonu. Velký zřetel je kladen na zachování firemního pojmosloví, které vytváří obraz firmy u zákazníka. Zaměříme se na schopnost prezentovat nové i stávající produkty a vysvětlit jejich funkci. Ukážeme Vám, jak dobře se prodává produkt, který má patřičné jméno. Ruština, angličtina, němčina, čínština, polština.

Doporučená časová dotace kurzu je 1 x 90 min týdně nebo intenzivně 2 x 90min týdně.

Kurzy jsou realizovány na základě poptávky v sídle Vaší společnosti nebo v prostorách Trend Language Solutions ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo Brně.

Při větším počtu zájemců realizujeme také jako kurz pro veřejnost.

Reference: Plastikářský Klastr, SPUR, MITAS, 5M, G3

 

Kurzy pro strojní průmysl

Tento typ odborného jazykového kurzu realizujeme nejčastěji v angličtině, němčině nebo ruštině, ale jsme schopni ho zajistit také v další jazycích. Odborný jazyk ve všech oborech je velice rozdílný od jazyka mluveného. Naši studenti čelí většinou několika základním problémům. Technickou terminologii pasivně znají a pokoušejí se jí instinktivně používat, v druhém případě terminologii neznají a mají potřebu se s ní seznámit. Ve spolupráci se zadavatelem vypracováváme metodický plán a cílenou slovní zásobu, kterou následně učíme. Pomáháme našim studentům překlenout jejich pasivní znalost, aby se dopracovali k odborně vyznívající a věcné řeči. Ruština, angličtina, němčina, čínština, polština.

Doporučená časová dotace kurzu je 1 x 90 min týdně nebo intenzivně 2 x 90min týdně.

Kurzy jsou realizovány na základě poptávky v sídle Vaší společnosti nebo v prostorách Trend Language Solutions ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo Brně.

Při větším počtu zájemců realizujeme také jako kurz pro veřejnost.

Reference: ArStal, Mesit, Seiko, Ponast, Promet Foundry

 

Kurzy pro obchodníky

Tento typ odborného jazykového kurzu realizujeme nejčastěji v angličtině, němčině nebo ruštině, ale jsme schopni ho zajistit také v další jazycích. Nejlepší obchodní styk je ten dlouhodobý, proto musí být sales manager dobře vybaven nejméně ve dvou ohledech. Za prvé, je více než vhodné oslnit působivým úvodním telefonátem či formalitami nabytým emailem. Za druhé, by měl obchodní zástupce oplývat již méně formálním jazykem pro navázání bližšího vztahu se stabilním klientem. Co se praktických dovedností týče, je v tomto kurzu samozřejmostí nácvik domlouvání první schůzky, ale i trénink efektivní prezentace, srovnávání vlastností a představení výhod nabízených produktů. Ruština, angličtina, němčina, čínština, polština.

Doporučená časová dotace kurzu je 1 x 90 min týdně nebo intenzivně 2 x 90min týdně.

Kurzy jsou realizovány na základě poptávky v sídle Vaší společnosti nebo v prostorách Trend Language Solutions ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo Brně.

Při větším počtu zájemců realizujeme také jako kurz pro veřejnost.

Reference:FORM, 5M, kurzy pro veřejnost

 

Kurzy pro hotelnictví a restaurace

Tento typ odborného jazykového kurzu realizujeme nejčastěji v angličtině, němčině nebo ruštině, ale jsme schopni ho zajistit také v další jazycích. Kurz sestavuje náš metodik na schůzce s klientem a přizpůsobí jej přesně Vašim potřebám. Do výuky je možno zapojit také Vaši firemní materiály a prezentace. Rozhodně se nám již nejednou povedlo (například v 6-ti měsíčním) kurzu proškolit personál restaurací, které jsou pak schopny svoje dané produkty nabízet i zahraničním hostům a reagovat v opakovaných situacích.

Kurz jsme schopni realizovat jako krátkodobý drillový program nebo jakou dlouhodobé zvyšování kompetencí zaměstnanců.

Doporučená časová dotace kurzu je 1 x 90 min týdně nebo intenzivně 2 x 90min týdně.

Kurzy jsou realizovány na základě poptávky v sídle Vaší společnosti nebo v prostorách Trend Language Solutions ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo Brně.

Při větším počtu zájemců realizujeme také jako kurz pro veřejnost.

Reference: Bar, který neexistuje, Hotel Karlov

 

Odborný jazyk pro Vaši práci - kurzy na míru

Tento typ odborného jazykového kurzu realizujeme nejčastěji v angličtině, němčině nebo ruštině, ale jsme schopni ho zajistit také v další jazycích. Harmonogram sestavujeme na schůzce s klientem a přizpůsobíme jej přesně Vašim potřebám. Do výuky je možno zapojit také Vaše firemní materiály a prezentace. Ctíme důvěrnost a mnohdy se smluvně zavazujeme ctít soukromí Vašich firemních informací. Jsme schopni touto formou realizovat různé, projekty. Pokud potřebujete schopného anglicky mluvícího profesionála k ruce nebo se potřebujete připravit na specifický pohovor, dohodněte si schůzku s našim metodikem. Ruština, angličtina, němčina, čínština, polština.

Doporučená časová dotace kurzu je 1 x 90 min týdně nebo intenzivně 2 x 90min týdně.

img
On-line poptávka

Přihlašte se k odběru novinek z našeho blogu

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím